การทำเหมืองแร่สังกะสีในแคนาดาและอุปกรณ์การประมวลผล